• Je bent ze vast tegengekomen; de oproepen voor de zogenaamde nulmeting en de evaluatie. We doen dit elke editie weer om te kijken wat de effecten van DopApril zijn.

  We hebben ouders bij de start van DopApril een aantal vragen gesteld en bij het afsluiten van deze editie hebben we dezelfde vragen nogmaals aan de deelnemende ouders gesteld. ‘Het feit dat we een beoordeling hebben van 4,5 sterren (van de vijf) is natuurlijk een mooie samenvatting van de resultaten.

  De groep die opvoeden leuker is gaan vinden wordt groter

  Allereerst maar een lastig onderwerp: is opvoeden nu zo leuk als je altijd gedacht had of valt het tegen? En wat blijkt? Het valt flink tegen. We zien zelfs bij de deelnemende vaders, al is deze groep nog erg klein, dat zij opvoeden als ‘zwaarder dan verwacht’ ervaren. We zijn natuurlijk wel erg blij dat ruim 20% van deze vaders aan het eind van de maand meldt dat de druk (een beetje) van de ketel is. Als je kijkt naar de hele groep ouders dan zien we een sterke daling binnen de groep die opvoeden als ‘zwaarder dan verwacht ervaart: van 75% naar 69%. De groep die opvoeden leuker is gaan vinden stijgt met ruim 6%.’

  Wat is dat nou, opvoedklimaat?

  De sfeer, de veiligheid die je als gezinsleden ervaart en biedt, de relaties onderling. De optelsom hiervan noemen we met een mooi woord ‘opvoedklimaat’. Eigenlijk is het het resultaat van al die keren dat je naar je kinderen geluisterd hebt, geholpen hebt met huiswerk, grenzen hebt gesteld, gelachen en gehuild hebt.

  Nou, we kunnen dus stellen dat ‘het opvoedklimaat’ binnen de gezinnen beter is geworden. Al hopen we natuurlijk niet dat er heel veel vaker gehuild is dan vóór april… ;-)

  Het is natuurlijk ook de inzet van DopApril: een start maken met meer zicht op de zaken die in huis en met de kinderen goed gaan.

  Ouders merken, vaak al binnen de eerste twee weken van DopApril, dat je met een andere focus veel vaker ziet wat er wél goed gaat. Door het verleggen van deze focus krijg je als vader en/of moeder ook meer invloed op de sfeer in huis.

  En dat zien we ook terug in de resultaten.

  Ouders geven hun leven in relatie tot hun kinderen, het gezinsleven, de partner waarmee opgevoed wordt en hun professionele leven allemaal een hoger cijfer. Dat het vooral het contact met de kinderen en het gezinsleven is dat de hoogste scores krijgt, zal niemand verbazen.  

  Ouders melden ook dat het gezinsleven op alle gebieden als prettiger ervaren wordt. Het contact met de kinderen wordt beter, het vertrouwen van ouders in kinderen groeit, de communicatie is verbeterd, de sfeer in huis wordt als gezelliger ervaren, er wordt meer met elkaar ondernomen, meer geknuffeld . De grootste stijgers zijn ook dit jaar: minder gezeur over de klusjes in huis en beter overleg over de schooltaken. Voor ouders is dat gezeur over klusjes in huis misschien wel de grootste opsteker: bij de eerste vragenlijst werd heel duidelijk dat het  juist dit thema is wat ons heel erg dwars zit. Vooral bij vaders!

  Ik moet iets toegeven...

  DopApril is ontwikkelt voor ouders die geen (grote) opvoedproblemen ervaren. En je ziet ook ook dat deze groep DopApril als een fijne steun in de rug ervaart. Toch is het vooral de groep die aangeeft wél opvoedproblemen te ervaren, in kleinere of grotere mate, waar de grootste veranderingen plaatsvinden. ‘Dat had je kunnen weten!’, zeg jij nu misschien. En ja. Daar heb je gelijk in. Mij maakt het vooral dankbaar.

  Ik wil dan ook meteen weten wáárom we in beide groepen, de gezinnen met en de gezinnen die vinden dat ze weinig of geen opvoedproblemen hebben, zo goed scoren. En ik ben er van overtuigd dat ik het antwoord ook al gevonden heb.

  Tijdens DopApril wordt er geen moment gesproken over de problemen die ouders ervaren. En ook discussies over het wel of niet ervaren van opvoedproblematiek smoren we bewust in de kiem. Dat valt niet altijd in goede aarde, dat weet ik. En het laatste wat ik wil is ontkennen dat er in gezinnen problemen zijn.  De kracht van DopApril is dat we je als ouders uitdagen om een maand lang ánders naar je zelf als opvoeder te kijken. Zonder aanziens des persoons. Je bent niet de moeder of vader ‘van een rugzakje’ maar van een puber waar enorm veel van gehouden wordt. Bij ons is iedereen gelijk en staan problemen niet centraal maar juist de invloed die je als ouders hebt op de sfeer in je gezin. We dagen álle ouders uit om anders naar hun kinderen en het gedrag van kinderen te kijken. Dit is het vierde jaar op rij dat we bevestigd zien dat juist deze aanpak effect heeft!”

  90% van de ouders geeft me (gelukkig!) gelijk:

  DopApril heeft voor hun gezin effect gehad. Het maakt mij oneindig dankbaar.

   

  Ruim 40% van de deelnemers heeft de smaak zo te pakken dat ze een volgende editie weer mee willen doen.  • 1 comment

  ik geef me nog graag op voor de maand dopapril

  Reply

Als jij voor de koffie zorgt, dan doen wij daar een cookie bij!

Privacy is voor iedereen belangrijk. Tenminste, dat is onze mening. We beloven je graag dat we met jouw gegevens geen gekke dingen doe. En, en dat is misschien nog wel belangrijker: we verzamelen zo min mogelijk gegevens van je. In de privacyverklaring leg ik je alles uit.

Lees hier de privacyverklaring | Afsluiten
Instellingen