• DopApril 2017: Dé OpvoedChallenge heeft daadwerkelijk effect!

  In april 2017 hebben ruim 600 ouders van pubers actief meegedaan met Dé OpvoedChallenge. Ook deze editie ben ik weer ontzettend blij met de resultaten die door zoveel ouders zijn geboekt.

  Zoals we elke editie doen, hebben we ook deze keer bij de start van DopApril (vanaf oktober 2017 Dé OpvoedChallenge) een aantal vragen gesteld en bij het afsluiten van deze editie hebben we dezelfde vragen nogmaals aan de deelnemende ouders gesteld. We kunnen de evaluatie samenvatten met de vier-en-halve ster (van de 5) die we hebben gekregen. En daar ben ik natuurlijk ongelooflijk blij mee!

  Wat hebben we dit jaar aan al die ouders gevraagd?

  We hebben dit jaar ouders gevraagd naar hun relatie met hun puber en de (andere) kinderen in huis. Ook hebben we gevraagd naar de relatie tussen ouders (of mede opvoeders) en de manier waarop ze hun professionele leven ervaren.

  Ook hebben we gevraagd waarom ouders eigenlijk meedoen met DopApril en of ze de opvoeding zo lastig vinden dat ze als opvoeders zelf praten over ‘opvoedproblematiek.

  Allereerst maar een heikel onderwerp: is opvoeden nu zo leuk als je altijd gewenst hebt of valt het tegen? Het valt flink tegen, hebben we ontdekt. We zien bij de deelnemende vaders zelfs (al is deze groep nog erg klein) dat zij opvoeden als ‘zwaarder dan verwacht’ ervaren.

  De groep die opvoeden leuker is gaan vinden wordt groter

  Kijk je naar de resultaten ná ‘een maand positief’, dan zie je dat ruim 20% van de vaders deze maand heeft kunnen gebruiken om de druk een beetje van de ketel te halen. Als je kijkt naar de hele groep ouders dan zien we een sterke daling binnen de groep die opvoeden als ‘zwaarder dan verwacht ervaart: van 75% naar 69%. De groep die opvoeden leuker is gaan vinden stijgt met ruim 6%.’

  Het ‘opvoedklimaat’ binnen de gezinnen is beter geworden. Dat is natuurlijk ook de inzet van Dé OpvoedChallenge: een start maken met meer of beter zicht op de zaken die in huis en met de kinderen goed gaan.

  Ouders geven hun leven in relatie tot hun kinderen, het gezinsleven, de partner waarmee opgevoed wordt en hun professionele leven allemaal een hoger cijfer. Dat het vooral het contact met de kinderen en het gezinsleven is dat de hoogste scores krijgt, zal niemand verbazen.  

  Na een maand een beter contact

  Dertig dagen deelnemen aan Dé OpvoedChallenge levert gezinnen in ieder geval een beter contact met elkaar op, het vertrouwen in pubers groeit, de communicatie is verbeterd, de sfeer in huis wordt als gezelliger ervaren, er wordt meer met elkaar ondernomen en ook meer geknuffeld . De grootste stijgers zijn ook dit jaar: minder gezeur over de klusjes in huis en beter overleg over de schooltaken.

  Dé OpvoedChallenge is ontwikkelt voor ouders die geen (grote) opvoedproblemen ervaren. En we zien ook dat deze groep dit als een fijne steun in de rug ervaart. Toch is het vooral de groep die aangeeft wél opvoedproblemen te ervaren (klein of groot) waar de grootste veranderingen plaatsvinden.

  Voor mij is dit natuurlijk een bevestiging van de methodiek die afgelopen vier jaar langzaam maar zeker ontwikkelt is: er wordt tijdens deze ‘maand positief’ geen moment gesproken over de problemen die ouders ervaren. En ook discussies over het wel of niet ervaren van opvoedproblematiek smoren we bewust in de kiem. Niet omdat we problemen niet serieus nemen maar omdat we ouders deze maand juist uit willen dagen om ánders naar zichzelf in de rol als opvoeder te kijken. We dagen álle ouders uit om ook anders naar hun kinderen en het gedrag van kinderen te kijken. Bij ons is iedereen gelijk en staan problemen niet centraal maar richten we de aandacht op de invloed die je als ouders hebt op de sfeer in je gezin. Dit is het vierde jaar op rij dat we bevestigd zien dat juist deze aanpak effect heeft!

  Bijna álle deelnemers hebben baat bij deze maand

  Ruim 90% van de ouders bevestigt dit en meldt dat Dé OpvoedChallenge effect heeft gehad. Dé OpvoedChallenge is natuurlijk geen panacee voor alle opvoedproblemen. Het is wel een effectieve basis om als opvoeder zelf verder te gaan met de tips en adviezen die je deze maand krijgt.

  Ruim 40% van de deelnemers heeft de smaak zo te pakken dat ze in oktober weer mee willen doen. Dit I jaar deed 25% al voor een tweede, derde of vierde keer mee. Veel ouders die ‘nog een rondje willen’ hebben zich inmiddels al ingeschreven voor de najaarseditie in oktober. Deze najaars-editie, die in grote lijnen op dezelfde wijze opgebouwd is als in het voorjaar, is dit jaar extra. Vanwege het grote succes en de aandacht die we in de media, met name bij RTL nieuws hebben gekregen met de bijbehorende vraag om een herhaling.

 • Dit zeggen de deelnemers over editie voorjaar 2017
 • Het effect van dopapril is minder discussies….dit is naar mijn idee vooral gekomen door niet op iets te blijven doordrammen, dat had echt totaal geen effect. Er wordt ook meer gepraat en ik merk dat nu vaker 1x vragen genoeg is….
 • Ik vind DopApril heerlijk. Wat mij betreft stuur je me de rest van hun puberleven deze mailtjes!
 • Dopapril 2017 vind ik beter en doeltreffender dan dopapril 2016.
 • Wat een verschil maakt het om juist op positieve dingen te letten! Gisteren was ik pas laat thuis na werken. De dames zaten aan tafel met een vriendin een spel te doen. Tijdens het koken had ik zo intussen lol om die 3 aan tafel. Kreeg tussendoor compliment dat het lekker rook, ze gingen samen tafel dekken en oudste ruimde na afloop op. Er worden weer volop spelletjes gedaan met hele gezin, gepraat en het is weer gezellig hier. Ben wel bewust dat niet mopperen echt helpt, het positieve zien helpt stuk beter!
 • Je zei: dopapril is voor ‘gewone’ pubers zonder gedragsproblemen ( of zoiets van die strekking) Maar… wij hebben ongeveer 10 jaar ‘ruzie’ gehad met onze zoon, zonder dat we begrepen werden door wie dan ook. ( school, consultatiebureau, etc.) Op zijn 13e ging hij totaal onderuit op de middelbare school. Het is in eerste instantie misschien geen challenge voor ouders van kinderen met gedragsproblemen, maar het helpt bij ons wel degelijk, al zal de tijd voor verandering langer duren. Daarom blijf ik mee doen! Bij onze dochter werkte het al in de 2e week.
 • Sfeer in huis wordt beter. Niet alleen het benoemen van positief gedrag helpt, maar ook dat ikzelf probeer de kleine irritaties niet uit te spreken. Kijken naar wat wel goed gaat en dat benoemen. Bij irritaties mijn mond proberen te houden en schouders op te halen. Maakt ons allen relaxter en gelukkiger.
 • Heerlijk, die filmpjes met concrete tips van Marina, bedankt!
 • Oh wat ben ik blij met dopapril. We passen het geleerde toe en het werkt.
 • Het is confronterend om te zien hoe vaak ik een negatieve reactie zou willen geven. Dopapril leert me dat verandering bij mezelf begint. En eigenlijk wist ik dat ook wel. Door zo bewust de positieve dingen te benoemen, merk ik dat de neiging om negatief te reageren afneemt. Ik voed mezelf ook positief op :-) Met t hele gezin echt een meer positieve sfeer.
 • Na 9 jaar therapie (met tussenpozen) zei de therapeut dat onze dame te slim is en hij niet meer ‘door haar heen’ kan komen en we het vanaf toen zelf moesten gaan doen met alle handvatten die we in al die jaren van hem gekregen hadden. En daar sta je dan… Toen ontdekte ik vorige jaar DopApril en heb me aangemeld. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ dacht ik. En het baatte!!! Door de positieve dingen te benoemen en de negatieve te negeren of klein te houden werd de sfeer beter. Zij zocht zelf toenadering, we mochten haar weer aanraken, ze vroeg ons af en toe raad, ze kreeg een leuk vriendinnengroepje, ze kon af en toe de controle loslaten, …. YES!!! Dus lieve Marina, jouw werk is hier in ons gezin een leefwijze geworden, in ieder geval voor mij, en daar zijn we je als gezin ontzettend dankbaar voor!!!!
 • De sfeer is duidelijk relaxter. Als ik wat vraag doen ze het (gelijk) en/of helpen elkaar. Kinderen zijn onderling ook geduldiger naar elkaar. Puur door heel bewust stil te staan bij de actie en de ballast/drammerij te schrappen, is er meer energie om al die mooie momenten te beleven. En t zijn er stiekem best heel veel
 • Veel ‘eye openers’ gehoord en gelezen deze maand. Ik merk echt dat ik beter contact krijg met mijn dochter.
 • Vooral de live-webinars vond ik een heel mooi extra instrument.
 • Omdat ik samen met mijn man af en toe bezig ben met Dopapril, worden we ons steeds bewuster van situaties en onze eigen reacties. Dit is al winst. Eén van de pubers merkte wel verandering in huis, in positieve zin, de andere wist het niet helemaal zeker. Er wordt in elk geval al meer gelachen dan een maand geleden!
 • Mijn dochter ken ik haast niet terug; ik merk dat ze soms nog zoiets heeft van ja dat heb je al vaker gezegd, als ik een positieve opmerking maak. Maar de sfeer in huis is zo anders, zeker als hun vader ook meewerkt. Ze doet zelfs op eigen initiatief klusjes! Gisteren heeft ze het toilet schoongemaakt. Ik werd er zelfs ontroerd van met hoeveel overgave ze het deed. Al met al ben ik superblij met hoe het tot nu toe gaat, al maak ik af en toe heus nog wel fouten, maar we zijn op de goede weg…… Ik wil jou en je team super bedanken!!! voor de wijze lessen, de tips en de leuke filmpjes met ozoo herkenbare verhalen.

Als jij voor de koffie zorgt, dan doen wij daar een cookie bij!

Privacy is voor iedereen belangrijk. Tenminste, dat is onze mening. We beloven je graag dat we met jouw gegevens geen gekke dingen doe. En, en dat is misschien nog wel belangrijker: we verzamelen zo min mogelijk gegevens van je. In de privacyverklaring leg ik je alles uit.

Lees hier de privacyverklaring | Afsluiten
Instellingen